Kongresi i seminari

Za organizaciju seminara, prezentacija ili nekog drugog poslovno-edukativnog druženja na raspolaganju su dvije dvorane:

  • Dvorana 1 – sa kapacitetom do 150 sudionika.
  • Dvorana 2 – sa kapacitetom od 50 sudionika.

Svaka od dvorana opremljena je potrebnom opremom za održavanje ovakvih događaja, uz mogućnost najma dodatne opreme ( ukoliko je potrebno) , a sudionici imaju osiguran parking i internet.